Home » Laravel

Laravel 6 – EP7 การเรียกใช้ Request

Request ของ Laravel คือ HTTP Request ที่รับข้อมูลจาก Client มาเพื่อส่งไปให้กับตัว SERVER ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลสมาชิกผ่านฟอร์ม แล้วกด Submit ตอนกด Submit แล้วข้อมูลพวกนี้จะเรียกว่า Request  นั้นเอง แล้วข้อมูล Request เหล่านี้จะถูกส่งมาที่ Controller สำหรับบทความเนื้อหานี้จะมาแนะนำการใช้งาน และอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายๆและเห็นภาพชัดเจน

Read More »

Laravel 6 – EP6 การใช้งาน Controller

Controller คือหนึ่งในคอนเซปต์ ของ MVC ซึ่งมาจากตัวอักษรย่อ “C” นั้นเอง ซึ่งหน้าที่ของมันคือเป็นส่วนจัดการการ การทำงานของระบบ  ซึ่งจะอยู่ระหว่างกลาง ของ Model และ View สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับdการสร้าง Controller, Middleware controller, resource controller ใน Laravel กันครับ

Read More »

Laravel 6 – EP5 การกำหนด Routing

ใน Laravel เวลาที่เราเข้าลิงค์ใดๆ ก็ตาม เราจะมี Routing ที่ช่วยกำหนดเส้นทางการเข้าถึงว่าจะให้ไปทำอะไรที่ไหน นะครับ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Routing เช่น ผู้ใช้ต้องการเข้าลิงค์ itoffside.com/theboy/1234 เราก็เขียนกำหนดเส้นทางให้ไปทางไหน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วการร้องขอ URL จากผู้ใช้มาแล้ว เราจะกำหนดเส้นทางและส่งไปให้กับ Controller ทำงานต่อแทน โดยบทความนี้จะกล่าวถึงกำหนดเส้นทางโดยให้ Controller ทำงานต่อแทนเป็นหลัก

Read More »

Laravel 6 – EP4 การตั้งค่า Laravel และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ในบทความก่อนหน้านี้เราพูดถึงพื้นฐานของ Laravel แต่ในบทความนี้เรามาพูดถึงวิธีการตั้งค่า Laravel ให้ตรงตามสภาพแวดล้อมของเครื่องเราและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ/โปรแกรม กันนะครับ

Read More »

Laravel 6 – EP3 โครงสร้างของระบบ Laravel

โครงสร้างของ Laravel ประกอบไปด้วยโฟล์เดอร์และไฟล์ย่อยต่างๆ สำหรับบทความนี้เราจะเห็นภาพรวมว่าแต่ละโฟล์เดอร์ ทำหน้าที่และเก็บอะไรกันบ้าง

Read More »

Laravel 6 – EP2 การติดตั้งใช้งาน

สำหรับการติดตั้ง Laravel นั้นเราจำเป็นต้องมี Composer ที่ช่วยในการติดตั้งอีกด้วย Composer คือ เครื่องมือที่จัดการ Package ต่างๆในภาษา PHP เช่นถ้าเราต้องการ Package ที่ช่วยในการแบ่งหน้า เราก็สามารถหาได้ด้วยการใช้ Composer ดังนั้น Composer จึงจำเป็นสำหรับ Laravel การติดตั้ง Composer สามารถติดตั้งได้โดยดาวน์โหลดโปรแกรม  ที่เว็บไซต์ https://getcomposer.org/download/ หลังจากติดตั้ง Composer เรียบร้อยแล้ว ให้เราตรวจสอบว่าเครื่อง SERVER ของเรานั้นรองรับกับ laravel หรือไม่ โดยดูรายละเอียดด้านล่างนี้ (สำหรับเวอร์ชั่น Laravel 5.8)

Read More »

Laravel 6 – EP1 ภาพรวม ทำไมต้องใช้ Framework Laravel นี้

ในปี 2019 นี้การทำเว็บไซต์มาหนึ่งเว็บ จะมีเครื่องมือและภาษาให้เราเลือกใช้มากมายไม่ว่าในส่วนของ Frontend ก็เป็น javascript framework จำพวก vuejs, reactjs, angular framework หรือในส่วนของ Backend ก็ใช้เป็นภาษา PHP, Javascript(Nodejs) แต่ในบทความนี้เรามาใช้งาน Laravel ซึ่งก็คือเครื่องมือการในการพัฒนาหนึ่ง ของภาษา PHP หรือถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายคือ Framework PHP นั้นเอง

Read More »

แจกระบบจัดการเอกสาร โดยใช้ Laravel 5 Framework [PHP+MySQL]

ระบบเอกสารที่ผมได้ทำขึ้นมาใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ VSCODE และ Framework ของ ภาษา PHP คือ Laravel 5.6 ส่วน CSS ใช้ Framework Bootstrap 4.1 ในการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งไว้ว่าการแจกจ่าย Source code จะเป็นตัวอย่าง code ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา Laravel เหมือนผมเช่นกัน และระบบที่ผมนำมาแจกนั้นใช้ Template จาก PikeAdmin ซึ่งมีการใช้ bootstrap 4 ในการทำ Template และในสุดท้ายนี้หากใครมีปัญหาการติดตั้ง สามารถแสดงความเห็นไว้ด้านล่างนี้นะครับ

Read More »