Home » Laravel

Laravel – EP5 การกำหนด Routing

สอน Laravel

ใน Laravel เวลาที่เราเข้าลิงค์ใดๆ ก็ตาม เราจะมี Routing ที่ช่วยกำหนดเส้นทางการเข้าถึงว่าจะให้ไปทำอะไรที่ไหน นะครับ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Routing เช่น ผู้ใช้ต้องการเข้าลิงค์ itoffside.com/theboy/1234 เราก็เขียนกำหนดเส้นทางให้ไปทางไหน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วการร้องขอ URL จากผู้ใช้มาแล้ว เราจะกำหนดเส้นทางแล…

Read More »

Laravel – EP4 การตั้งค่า Laravel และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

สอน Laravel

ในบทความก่อนหน้านี้เราพูดถึงพื้นฐานของ Laravel แต่ในบทความนี้เรามาพูดถึงวิธีการตั้งค่า Laravel ให้ตรงตามสภาพแวดล้อมของเครื่องเราและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ/โปรแกรม กันนะครับ

Read More »

Laravel – EP3 โครงสร้างของระบบ Laravel

สอน Laravel

โครงสร้างของ Laravel ประกอบไปด้วยโฟล์เดอร์และไฟล์ย่อยต่างๆ สำหรับบทความนี้เราจะเห็นภาพรวมว่าแต่ละโฟล์เดอร์ ทำหน้าที่และเก็บอะไรกันบ้าง

Read More »

Laravel – EP2 การติดตั้งใช้งาน

สอน Laravel

สำหรับการติดตั้ง Laravel นั้นเราจำเป็นต้องมี Composer ที่ช่วยในการติดตั้งอีกด้วย Composer คือ เครื่องมือที่จัดการ Package ต่างๆในภาษา PHP เช่นถ้าเราต้องการ Package ที่ช่วยในการแบ่งหน้า เราก็สามารถหาได้ด้วยการใช้ Composer ดังนั้น Composer จึงจำเป็นสำหรับ Laravel การติดตั้ง Composer สามารถติดตั้งได้โด…

Read More »

Laravel – EP1 ภาพรวม ทำไมต้องใช้ Framework Laravel นี้

สอน Laravel

ในปี 2019 นี้การทำเว็บไซต์มาหนึ่งเว็บ จะมีเครื่องมือและภาษาให้เราเลือกใช้มากมายไม่ว่าในส่วนของ Frontend ก็เป็น javascript framework จำพวก vuejs, reactjs, angular framework หรือในส่วนของ Backend ก็ใช้เป็นภาษา PHP, Javascript(Nodejs) แต่ในบทความนี้เรามาใช้งาน Laravel ซึ่งก็คือเครื่องมือการในการพัฒนาหน…

Read More »

แจกระบบจัดการเอกสาร โดยใช้ Laravel 5 Framework [PHP+MySQL]

ระบบเอกสารที่ผมได้ทำขึ้นมาใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ VSCODE และ Framework ของ ภาษา PHP คือ Laravel 5.6 ส่วน CSS ใช้ Framework Bootstrap 4.1 ในการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งไว้ว่าการแจกจ่าย Source code จะเป็นตัวอย่าง code ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา Laravel เหมือนผมเช่นกัน และระบบที่ผมนำมาแจกนั้นใช้ Template จาก Pik…

Read More »