Home » Laravel

Laravel 6, 7 – EP2 การติดตั้งใช้งาน

สอน Laravel

สำหรับการติดตั้ง Laravel นั้นเราจำเป็นต้องมี Composer ที่ช่วยในการติดตั้งอีกด้วย Composer คือ เครื่องมือที่จัดการ Package ต่างๆในภาษา PHP เช่นถ้าเราต้องการ Package ที่ช่วยในการแบ่งหน้า เราก็สามารถหาได้ด้วยการใช้ Composer ดังนั้น Composer จึงจำเป็นสำหรับ Laravel การติดตั้ง Composer สามารถติดตั้งได้โดยดาวน์โหลดโปรแกรม  ที่เว็บไซต์ https://getcomposer.org/download/ หลังจากติดตั้ง Composer เรียบร้อยแล้ว ให้เราตรวจสอบว่าเครื่อง SERVER ของเรานั้นรองรับกับ laravel หรือไม่ โดยดูรายละเอียดด้านล่างนี้ (สำหรับเวอร์ชั่น Laravel 5.8)

Read More »

Laravel 6, 7 – EP1 ภาพรวม ทำไมต้องใช้ Framework Laravel นี้

สอน Laravel

ในปี 2019 นี้การทำเว็บไซต์มาหนึ่งเว็บ จะมีเครื่องมือและภาษาให้เราเลือกใช้มากมายไม่ว่าในส่วนของ Frontend ก็เป็น javascript framework จำพวก vuejs, reactjs, angular framework หรือในส่วนของ Backend ก็ใช้เป็นภาษา PHP, Javascript(Nodejs) แต่ในบทความนี้เรามาใช้งาน Laravel ซึ่งก็คือเครื่องมือการในการพัฒนาหนึ่ง ของภาษา PHP หรือถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายคือ Framework PHP นั้นเอง

Read More »

แจกระบบจัดการเอกสาร โดยใช้ Laravel 5 Framework [PHP+MySQL]

ระบบเอกสารที่ผมได้ทำขึ้นมาใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ VSCODE และ Framework ของ ภาษา PHP คือ Laravel 5.6 ส่วน CSS ใช้ Framework Bootstrap 4.1 ในการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งไว้ว่าการแจกจ่าย Source code จะเป็นตัวอย่าง code ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา Laravel เหมือนผมเช่นกัน และระบบที่ผมนำมาแจกนั้นใช้ Template จาก PikeAdmin ซึ่งมีการใช้ bootstrap 4 ในการทำ Template และในสุดท้ายนี้หากใครมีปัญหาการติดตั้ง สามารถแสดงความเห็นไว้ด้านล่างนี้นะครับ

Read More »