การเขียน PHP แบบธรรมดาและการเขียน PHP แบบใช้ Framework

Share Button

ความแตกต่างระหว่างการเขียน PHP แบบไม่ใช้ Framework กับ ใช้ Framework
1. เรื่องความเร็วในการประมวลผล แน่นอนล่ะ ว่า Framework ย่อมมีความเร็วที่ช้ากว่าการเขียน php แบบปกติ เพราะ Framework ต้องคิดหลายต่อจึงทำให้ประมวลผลช้า แต่ปัจจัยการช้านั้นอยู่ที่ว่า Framework แต่ละยีห้อนั้นมีการทำงานที่ซับซ้อนหรือไม่

2. รูปแบบการเขียนโปรแกรม – ภาษา php เป็นภาษาสคริปต์น้อยคนนักสำหรับคนเขียนใหม่ๆ จะเริ่มต้นเขียน php แบบ OOP (หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ) โดยนิยมเขียนเป็นสคริปต์ ฉากๆ มากกว่า เพราะง่าย แต่ต้องแลกกับการจัดระเบียบของซอสต์โค๊ดและการดูแลรักษา แต่ แต่… Framework นั้นรูปแบบการเขียนที่เป็นแบบ OOP และการเขียนจะอยู่ในรูปแบบที่เหมือนกันดังนั้นจึงสามารถจัดการระเบียบซอสต์โค๊ตได้ง่าย การกลับมาแก้ไขได้ง่าย ตรงนี้ผมจึงแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา php Framework คุณต้องศึกษา OOP ด้วยนะครับไม่อย่างนั้น จะไม่เข้าใจและการใช้งานของ php Framework เลย

3. เวลาในการเขียน กรณีที่ทำระบบใหญ่ๆ จะเห็นภาพชัดเจนที่สุดว่า php Framework นั้นใช้ระยะเวลาทำสั้นกว่าการเขียน php แบบธรรมดา แต่ถ้าเป็นระบบเล็กๆหรือ Script เล็กๆน้อยระยะเวลานั้นอาจจะเท่ากันหรือ php Framework อาจจะใช้เวลาในการเขียนเยอะกว่า

4. ความปลอดภัย ข้อนี้ แล้วแต่มุมมอง สำหรับผมการใช้ Framework ในการเขียน ปลอดภัยมากกว่าที่เขียนแบบ ธรรมดา ถ้าเขียนตามหลักการของ Framework ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบ ธรรมดาไม่ปลอดภัยนะแต่โอกาสที่การเขียนแบบธรรมดาจะมีมากกว่า

สุดท้ายสำหรับใครที่ต้องการเขียน php Framework ผมแนะนำ Codeigniter 3/Yii 2/Laravel 5 เพราะนอกนั้นผมไม่รู้จัก… ฮา+

benext About benext
โปรแกรมเมอร์ ติดต่อ : itoffside@hotmail.com

Share Button

Published by

benext

โปรแกรมเมอร์ ติดต่อ : itoffside@hotmail.com

One thought on “การเขียน PHP แบบธรรมดาและการเขียน PHP แบบใช้ Framework”

  1. ขอบคุณมากครับ ผมกำลังหัดทำอยู่ครับ และขออภัยเมื่อกี้พิมพ์ผิดส่งมาครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.