การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer (โดยส่งผ่านอีเมล์ Gmail SMTP)

PHPMailer

PHPMailer เป็น Class ที่ถูกพัฒนาขึ้นในการส่งอีเมล์ เพื่อความสะดวกสบายในการเรียกใช้งานซึ่งโดยปกติทาง PHP มีฟังก์ชั่นการส่งอีเมล์คือ mail() แต่ติดปัญหาคือเมล์ที่ส่งไปนั้นไม่ได้รับเนื่องจากอีเมล์ฉบับนั้นอยู่ใน Junkmail จึงทำให้รับความลำบากในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การใช้งาน PHPMailer จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและ อีกทั้ง PHPMailer สามารถใช้งานได้ง่ายหากให้ gmail.com ในการส่งอีเมล์ โดยตัวอย่างบทความใช้ gmail SMTP

สำหรับ PHPMailer คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด
เว็บหลักของ PHPMailer https://github.com/PHPMailer/

การติดตั้ง
1. หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้ทำการแตกไฟล์ออกจะได้โฟล์เดอร์ PHPMailer
2. Copy โฟล์เดอร์ PHPMailer มาไว้ในโปรเจคของคุณ

การใช้งาน
1. สร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งไฟล์เพื่อทำการส่งอีเมล์ในตัวอย่างนี้สร้างไฟล์ชื่อ send.php แล้วให้คุณนำ code ที่ผมเขียนไปวางใส่

ความหมายแต่ละฟังก์ชั่นการทำการที่สำคัญ

ทำการเรียกหาไฟล์ PHPMailerAutoload.php เพื่อใช้ฟังก์ชั่นส่งอีเมล์
$mail->SMTPDebug = 0; คือต้องการ debug หรือไม่หากไม่ใส่ 0
$mail->Host = “smtp.gmail.com”; คือ ค่า smtp ที่คุณจะต้องใส่หากส่งโดย gmail ให้ใส่ตามตัวอย่างส่วน hotmail ผมยังไม่ได้ทดสอบ
$mail->Port = 587; คือ เลขพอร์ทของอีเมล์ หากส่งโดย gmail ให้ใส่ตามตัวอย่าง
$mail->Username = “yourmail@gmail.com”;? ชื่ออีเมล์ที่จะส่ง(แนะนำให้ใช้ gmail)
$mail->Password = “yourpassword”; รหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าอีเมล์ของคุณ
$mail->setFrom(‘tangeaim.ball@gmail.com’, ‘Tony jone’); ใส่ชื่ออีเมล์คุณและชื่อ นามสกุลคุณตามตัวอย่าง
$mail->addAddress(‘xxxxxxx@hotmail.com’, ‘itoffside’); ใส่ชื่ออีเมล์ที่รับและชื่อ นามสกุลของคนที่รับอีเมล์
$mail->Subject = ‘itOffside.com test email’; ชื่อเรื่องของอีเมล์
$mail->msgHTML(“Test email by itoffside.com”); ข้อความอีเมล์
*หมายเหตุหากต้องการข้อความที่เป็น html ให้เปลี่ยนเป็นดังนี้ $mail->msgHTML(file_get_contents(‘content.html’), dirname(__FILE__));

//send the message, check for errors
if (!$mail->send()) {
echo “Mailer Error: ” . $mail->ErrorInfo;
} else {
echo “Message sent!”;
}
แสดงผลการส่งอีเมล์ (หากส่งสำเร็จส่งข้อความ Message sent!)
ผลลัพธ์
PHPMailer

ได้รับอีเมล์ที่ส่งมาจาก code PHPMailer
PHPMailer

สำหรับบทความนี้ก็จบแล้ว การใช้งาน PHPMailer นั้นใช้งานง่ายมีฟังก์ชั่นในการใช้งานมาให้แล้วเพียงแต่คุณต้องนำค่ามาใส่ให้ถูกต้องเท่านั้นและในตัวอย่างบทความนี้ เป็นการใช้งานพื้นฐานซึ่ง PHPMailer มีความสามารถมากมายให้ผู้ใช้งานได้ทดสอบ เช่น การส่งอีเมล์แนบไฟล์รูป เป็นต้น หวังว่าผู้อ่านทุกคนคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ หากมีคำถามให้เขียน comment ด้านล่างได้เลยครับ หากชอบก็กดแชร์และกด Like ได้ครับ ขอบคุณครับ

You May Also Like

About the Author: benext

โปรแกรมเมอร์ ติดต่อ : itoffside@hotmail.com

26 Comments

 1. You must provide at least one recipient email address. Eror ยังงี้ครับ

  เเก้ยังงัยครับผมงมมา3วันละนี้ครับโค้ต
  //Create a new PHPMailer instance
  $mail = new PHPMailer;
  //Tell PHPMailer to use SMTP
  $mail->isSMTP();
  $strTo->$objResult[‘Email’] ;

  //Enable SMTP debugging
  // 0 = off (for production use)
  // 1 = client messages
  // 2 = client and server messages
  $mail->SMTPDebug = 0;
  //Ask for HTML-friendly debug output
  $mail->Debugoutput = ‘html’;
  //Set the hostname of the mail server
  $mail->Host = “smtp.gmail.com”;
  //Set the SMTP port number – likely to be 25, 465 or 587
  $mail->Port = 587;
  //Set the encryption system to use – ssl (deprecated) or tls
  $mail->SMTPSecure = ‘tls’;
  //Whether to use SMTP authentication
  $mail->SMTPAuth = true;
  //Username to use for SMTP authentication
  $mail->Username =”kkanthong@gmail.com”;
  //Password to use for SMTP authentication
  $mail->Password = “xxxxxxxxx”;
  //Set who the message is to be sent from
  $mail->setFrom(‘kkanthong@gmail.com’, ‘DIVNE.COM’);

  //Set who the message is to be sent to
  $mail->addAddress(‘$strTo’);
  //Set the subject line
  $mail->Subject = ‘Activate Member Account’;
  //Read an HTML message body from an external file, convert referenced images to embedded,
  //convert HTML into a basic plain-text alternative body
  //$mail->msgHTML(file_get_contents(‘content.html’), dirname(__FILE__));
  $mail->msgHTML(“$strMessage”);

 2. ผมได้ Error แบบนี้ แก้ยังงัยดีครับ

  Warning: fsockopen(): SSL: Handshake timed out in C:\xampp\htdocs\chkarnchang\class.smtp.php on line 105

  Warning: fsockopen(): Failed to enable crypto in C:\xampp\htdocs\chkarnchang\class.smtp.php on line 105

  Warning: fsockopen(): unable to connect to ssl://smtp.gmail.com:465 (Unknown error) in C:\xampp\htdocs\chkarnchang\class.smtp.php on line 105

 3. ขอบคุณมากนะคะ สำหรับ script ด้านบนค่ะ แต่จากที่ลองแล้ว ถ้าส่งด้วย gmail โดยใช้
  $mail->Host = “smtp.gmail.com”;

  ส่งไม่ได้ค่ะ อาจจะเกิดการ block ของ gmail เอง จึงเปลี่ยนเป็นส่งด้วย hotmail โดยใช้
  $mail->Host = “smtp.live.com”;

  ได้ผลเรียบร้อยดีค่ะ แต่มีปัญหาอยากจะปรึกษาว่าในส่วนข้อความที่จะส่ง ถ้าเรามีหลายบรรทัด ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้ไหมคะ เพราะพยายามใช้ “\r\n” แล้ว แต่ยังคงอยู่ที่บรรทัดเดียวค่ะ
  $mail->msgHTML(“Test email by itoffside.com”);

  ขอบคุณค่ะะ

 4. ขอบคุณมากครับ เก็บไว้ศึกษา

 5. สอบถามหน่อยครับ พอดีต้องการส่งไฟล์แนบไปคับ แล้วชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย.jpg มันไม่แนบไปด้วยครับ ใครพอมีทางแก้ได้ไหมครับ ***ถ้าใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ส่งไปได้นะครับ

   1. แปลงยังไงครับ
    $mypath=’myfile/ลานจอดรถสำหรับVIP.jpg’;
    $mail->addAttachment($mypath, ‘ลานจอดรถสำหรับVIP’);

    1. ผมเซ็ท ค่านี้ไว้แล้วด้วยครับ
     $mail->CharSet = ‘UTF-8’;

 6. Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\xampp\htdocs\followsales\PHPMailer\class.smtp.php on line 1212
  แก้ยังไงอะคะ ช่วยบอกที

 7. Mailer Error: Extension missing: openssl
  ความว่าอย่างไงครับ

   1. เออเร่อตรงนี้เหมือนกันค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ

 8. Warning: require(PHPMailer/PHPMailerAutoload.php): failed to open stream: No such file or directory in

  ขึ้นอย่างงี้อะครับ

 9. ขอโทษนะครับ ผมหาที่อยู่ไฟล์ PHPMailerAutoload.php ไม่เจออ่ะครับ จะเรียกใช้ก็ไม่ได้ ไฟล์มัน path ยังไง หรอครับ

 10. PHPMailerAutoload.php
  โหลดมาแล้วไฟล์นี้หายไปครับ

 11. PHPMailer-master.zip ไม่มีไฟล์ PHPMailerAutoload.php นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.