สร้าง Message boxes ด้วย jquery toastmessage plugin

jquery-toastmessage-plugin คือปลักอินของ jquery ที่ผู้สร้างทำขึ้นมาเพื่อใช้งานในการแสดงข้อความที่สวยงาม การใช้งานง่ายๆ โดยคุณสามารถโหลดปลักอินได้ที่เว็บไซต์ http://akquinet.github.io/jquery-toastmessage-plugin/ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ปลักอินมาแล้วให้นำมาไว้ที่โปรเจ็คหรือเว็บไซต์ของคุณโดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดจำเป็นต้องใชคือไฟล์

– jquery.toastmessage.js
– jquery.toastmessage.css
– โฟล์เดอร์ image

และไฟล์หลักๆที่ต้องใช้ jquery คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://jquery.com/

หลังจากเตรียมไฟล์ให้คุณสร้างไฟล์ index.html แล้วแทรก code CSS ไว้ภายใน <header>

<link rel="stylesheet" href="css/jquery.toastmessage.css">

และแทรก code javascript ไว้ภายใน <header>

    <script type="text/javascript" src="js/jquery.1.11.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascrpit" src="js/jquery.toastmessage.js"></script>

หลัง Add ไฟล์ ที่ต้องการใช้งานแล้วต่อไปเป็นวิธีการเรียกใช้งาน ให้เขียนคำสั่ง jquery ใน header (จริงๆไม่จำเป็นต้อง header อาจจะเป็นบรรทัดล่างสุดของ body)

    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function(){
        $().toastmessage('showNoticeToast','Hello message');
      });
    </script>

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลอง กด Refresh หน้าจอแล้วจะเห็นข้อความโชว์ตามรูปภาพตัวอย่างด้านล่าง
plugin-message-jquery

ขั้นตอนต่อไปผู้เขียนใช้ Event ตอน Click แล้วแสดงข้อความ โดยคุณสามารถเขียน code เพิ่มเติมตามตัวอย่างด้านล่างนี้ (เป็น Code เต็ม)

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>itOffside.com : plugin message</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.toastmessage.css">
    <script type="text/javascript" src="js/jquery.1.11.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/jquery.toastmessage.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
        $("#notice").click(function() {
          $().toastmessage('showNoticeToast', 'สวัสดี itoffside.com');
        });
        $("#success").click(function() {
          $().toastmessage('showSuccessToast', 'ข้อความสำเร็จ');
        });
        $("#warning").click(function() {
          $().toastmessage('showWarningToast', 'ข้อความเตือน');
        });
        $("#error").click(function() {
          $().toastmessage('showErrorToast', 'ข้อความเออเร่อ');
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <form>
      <input type="button" value="itoffside.com" id="notice">
      <input type="button" value="Test message" id="success">
      <input type="button" value="show now" id="warning">
      <input type="button" value="show step" id="error">
    </form>
  </body>
</html>

ผลลัพธ์ที่ได้

plugin-message-jquery02

 

ซึ่งหลายคนอาจจะต้องการปรับแต่งความสามารถการแสดงผลข้อความ สามารถปรับแต่งได้ที่ไฟล์ jquery.toastmessage.js ใน code ด้านล่างนี้ ซึ่งจะเป็นการปรับแต่งทั้งระบบ

plugin-message-jquery03

และผู้อ่านสามารถปรับแต่งการแสดงข้อความได้ในไฟล์ index.html (เฉพาะเจาะจงไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) เพิ่มเติมจาก Code เดิมเป็น

        $("#notice").click(function() {
          $().toastmessage('showToast', {
            text : 'ปรับแต่งให้ข้อความอยู่หน้าจอ',
            sticky : false,
            type : 'notice',
            position : 'middle-center'
          });
        });

Code เต็ม

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>itOffside.com : plugin message</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.toastmessage.css">
    <script type="text/javascript" src="js/jquery.1.11.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/jquery.toastmessage.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function() {
        $("#notice").click(function() {
          $().toastmessage('showToast', {
            text : 'ปรับแต่งให้ข้อความอยู่หน้าจอ',
            sticky : false,
            type : 'notice',
            position : 'middle-center'
          });
        });
        $("#success").click(function() {
          $().toastmessage('showSuccessToast', 'ข้อความสำเร็จ');
        });
        $("#warning").click(function() {
          $().toastmessage('showWarningToast', 'ข้อความเตือน');
        });
        $("#error").click(function() {
          $().toastmessage('showErrorToast', 'ข้อความเออเร่อ');
        });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <form>
      <input type="button" value="itoffside.com" id="notice">
      <input type="button" value="Test message" id="success">
      <input type="button" value="show now" id="warning">
      <input type="button" value="show step" id="error">
    </form>
  </body>
</html>

จบบทความสำหรับบทความนี้แล้วทางผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับทุกๆคนที่ต้องการกล่องข้อความที่เรียบง่ายและดูสวยงาม การใช้งานไม่ยากจนเกินไป หากผู้อ่านแล้วยังไม่เข้าใจในบทความ เขียน Comment เพิ่มเติมครับ

You May Also Like

About the Author: benext

โปรแกรมเมอร์ ติดต่อ : itoffside@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.