Tag: ระบบตะกร้าสินค้า

แจกเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) สำหรับพัฒนา

แสดงรายการสินค้า

เว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce)เป็นระบบเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงทำให้ปัจจุบันมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมากมาย ดังนั้นผมจึงเขียนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนศึกษาการทำงานและนำไปเป็นตัวอย่างได้ซึ่งระบบเว็บอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) ผมได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา(เขียน) ขึ้นและใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บจัดการข้อมูลและใช้เครื่องมือ(Tool) css คือ bootstrap ในการสร้างหน้าจอสำหรับหน้าเว็บและหลังเว็บ(frontend/backend) และสิ่งสำคัญสำหรับในยุคปัจจุบันคือ SEO ผมได้พัฒนาเว็บไซต์โดยให้ URL เป็นมิตร(อ่านง่าย) เพื่อ SEO โดยหากคุณดาวน์โหลดนำไปใช้งานหรือทดลองต้องเปิด mod_rewrite ที่ Apache ก่อนครับ

Read More »

PHP Workshop ระบบตะกร้าสั่งซื้อสินค้า (Shopping Cart)

ตัวอย่างระบบตะกร้าสินค้า

PHP Workshop ระบบตะกร้าสั่งซื้อสินค้า เป็นตัวอย่าง Code โดยใช้ความฟังก์ชั่น PHP Array และ ฟังก์ชั่น Session ในการทำงานของระบบตะกร้าโดยดึงข้อมูลสินค้าจาก MySQL (ฐานข้อมูล) มาแสดง ส่วนหลักการทำงานของ Code นั้นเป็นหลักการทำงานแบบง่ายๆ ผู้อ่านและผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจในบทความนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีรูปภาพพร้อมคำบรรยายประกอบใต้ภาพ

Read More »