Tag: ajax

การทำ Multiple Dropdown จังหวัด, อำเภอ, ตำบล แบบ 3 ชั้น ด้วย Ajax + PHP + MySQL

บทความนี้เป็นการสอนการทำ Dropdown 3 ชั้น โดยใช้เทคนิค Ajax ในการช่วยเพื่อให้หน้าเว็บไปต้องรีเฟส โดยขั้นตอนการทำงานเริ่มจากเลือกจังหวัด เมื่อเลือกจังหวัดแล้ว Dropdown ชั้นที่ 2 จะมีรายชื่ออำเภอของจังหวัดที่เลือกเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อเราเลือกอำเภอ Dropdown ชั้นที่ 3 จะมีรายชื่อตำบลของอำเภอที่เราเลือก จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เราใช้ ภาษา PHP + MySQL (เทคนิค Ajax) เท่านั้น ซึ่งทางผู้เขียนจะอธิบายขั้นตอนของ code เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Read More »

ใช้ Datatables กับ Codeigniter แบบ Server-Side (Ajax)

datatables-with-codeigniter-08

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน เมื่อคราวที่แล้ว ผมได้มีการลงบทความ การใช้งาน Datatables แบบบ้านๆ โดยใช้ PHP ธรรมดาในการ ทำงาน ซึ่งทางผมเองคาดว่าผู้อ่าน จะได้รับประโยนช์จากบทความ ไม่มากก็น้อยครับ ดังนั้นในบทความนี้ ผมก็เลยมาสอนการใช้ Datatables กับ Codeigniter ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เริ่มจากตรงไหนบ้าง ซึ่งบทความนี้เหมาะกับคนที่เคยเขียน Codeigniter และเขียน javascript พอได้ ครับ

Read More »

เขียน PHP ด้วยการค้นหาข้อมูล MySQL โดยใช้เทคนิค Ajax

บทความนี้แนะนำเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล MySQL แล้วดึงข้อมูลออกมาโชว์ไม่ต้อง Refresh โดยใช้เทคนิค AJAX ในการทำงาน โดยตัวอย่าง source code เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆ สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

Read More »

PHP Workshop ตรวจสอบอีเมล์ซ้ำแบบ Ajax

php-workshop-available-email-or-username-ajax

บ่อยครั้งที่มีการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ต่างๆ คุณจะได้รับการแจ้งเสมอๆ ตอนที่คุณกรอกข้อมูล Username หรือ Email ที่ไปซ้ำกับคนอื่นที่มีอยู่แล้ว จึงทำให้เว็บไซต์ต่างๆมีการตรวจสอบข้อมูล Username หรือ Email ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล Username หรือ Email ไม่มีทางที่ซ้ำกันได้อย่างแน่นอน แล้วส่วนวิธีการตรวจสอบนั้นบางเว็บไซต์ใช้วิธีการผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดใน Form แล้วกดปุ่ม Submit Form ถึงจะได้ตรวจสอบว่า Username หรือ Email ซ้ำกันหรือไม่ และในขณะที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์เลือกใช้วิธีการตรวจสอบ Username หรือ Email ตอนผู้ใช้กรอก Username หรือ Email แล้ว Focus…

Read More »

กำหนดรายการ Listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขในการเลือก Listbox ที่ 1 ด้วย Ajax กับ jQuery

การกำหนดรายการ Listbox ที่ 2 โดยเงื้อนไขจากการเลือก Listbox ที่ 1 หรือ Dropdown สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่น การทำ Listbox (Dropdown) จังหวัด – อำเภอ โดยเมื่อมีการเลือก Listbox (Dropdown) จังหวัด แล้ว Listbox (Dropdown) อำเภอ จะแสดงรายการอำเภอเฉพาะจังหวัดที่เลือกเท่านั้น โดยบทความนี้จะใช้ PHP, Javascript (jQuery) โดยใช้เทคโนโลยีของ Ajax เป็นตัวอย่าง และใช้ฐานข้อมูล MySQL

Read More »