Tag: Laravel 5

Laravel 5.8 – EP5 การกำหนด Routing

ใน Laravel เวลาที่เราเข้าลิงค์ใดๆ ก็ตาม เราจะมี Routing ที่ช่วยกำหนดเส้นทางการเข้าถึงว่าจะให้ไปทำอะไรที่ไหน นะครับ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Routing เช่น ผู้ใช้ต้องการเข้าลิงค์ itoffside.com/theboy/1234 เราก็เขียนกำหนดเส้นทางให้ไปทางไหน เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วการร้องขอ URL จากผู้ใช้มาแล้ว เราจะกำหนดเส้นทางและส่งไปให้กับ Controller ทำงานต่อแทน โดยบทความนี้จะกล่าวถึงกำหนดเส้นทางโดยให้ Controller ทำงานต่อแทนเป็นหลัก

Read More »

Laravel 5.8 – EP4 การตั้งค่า Laravel และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ในบทความก่อนหน้านี้เราพูดถึงพื้นฐานของ Laravel แต่ในบทความนี้เรามาพูดถึงวิธีการตั้งค่า Laravel ให้ตรงตามสภาพแวดล้อมของเครื่องเราและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ/โปรแกรม กันนะครับ

Read More »

Laravel 5.8 – EP3 โครงสร้างของระบบ Laravel

โครงสร้างของ Laravel ประกอบไปด้วยโฟล์เดอร์และไฟล์ย่อยต่างๆ สำหรับบทความนี้เราจะเห็นภาพรวมว่าแต่ละโฟล์เดอร์ ทำหน้าที่และเก็บอะไรกันบ้าง

Read More »