Tag: laravel migrate

Laravel 6, 7 – EP12 Database กับการทำ Migration

สอน Laravel

Database migrate ของ Laravel เป็นการทำสคริปเพื่อ Generate ตาราง ให้เราผ่านคำสั่ง Laravel ที่เราเขียนขึ้นมา ซึ่งข้อดีช่วยให้ทำเราสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ เช่น ปกติเวลาเรา ทำงานมีการสร้าง ตารางใหม่หรือ อัพเดทฟิล์ดในตาราง ที่นี้เราก็ ไปใช้พวก phpmyadmin แล้ว copy script ส่งให้กันไปๆ มาๆ การทำงานหลายๆคนก็เริ่มลำบากละ เพราะว่า ต้องมานั่ง run script แล้วเผลอๆ บางคนลืม ทำสคริปส่งไปให้อีกทำให้ เกิดปัญหาขึ้นมา ดังนั้น Migrate จึงเกิดมาการนี้ ให้เหล่าโปรแกรมเมอร์…

Read More »