Tag: Laravel Validation

Laravel การตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกด้วย Validation

Laravel Validation ตรวจสอบข้อมูล

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาแนะนำการใช้งาน Validation ของ Laravel ซึ่งใช้งานได้ง่ายมากๆ โดยประโยชน์ของ Laravel validation นั้นเอาไว้สำหรับตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตามที่เราต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะบันทึกลงฐานข้อมูล(Database) ทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลถูกต้องตามความต้องการเช่น เราต้องการเก็บเบอร์โทรศัพท์ลงฐานข้อมูล ถ้าเราไม่ได้ใช้ Laravel validation ข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบจะกรอกมาจะเป็น 081-1448181 หรือ 02-2330-343 หรือ 099-234-2421 ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการ ขีดหรือ (-) เลย เราแค่ต้องการให้ผู้ใช้งานกรอกแค่ตัวเลข เช่น 0811448181 เท่านั้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ Laravel validation นั้นเอง

Read More »