Tag: Laravel

Laravel 5.7 – EP1 ภาพรวม ทำไมต้องใช้ Framework Laravel นี้

ในปี 2019 นี้การทำเว็บไซต์มาหนึ่งเว็บ จะมีเครื่องมือและภาษาให้เราเลือกใช้มากมายไม่ว่าในส่วนของ Frontend ก็เป็น javascript framework จำพวก vuejs, reactjs, angular framework หรือในส่วนของ Backend ก็ใช้เป็นภาษา PHP, Javascript(Nodejs) แต่ในบทความนี้เรามาใช้งาน Laravel ซึ่งก็คือเครื่องมือการในการพัฒนาหนึ่ง ของภาษา PHP หรือถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายคือ Framework PHP นั้นเอง

Read More »

แจกระบบจัดการเอกสาร โดยใช้ Laravel 5 Framework [PHP+MySQL]

ระบบเอกสารที่ผมได้ทำขึ้นมาใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ VSCODE และ Framework ของ ภาษา PHP คือ Laravel 5.6 ส่วน CSS ใช้ Framework Bootstrap 4.1 ในการพัฒนาเช่นกัน ซึ่งไว้ว่าการแจกจ่าย Source code จะเป็นตัวอย่าง code ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา Laravel เหมือนผมเช่นกัน และระบบที่ผมนำมาแจกนั้นใช้ Template จาก PikeAdmin ซึ่งมีการใช้ bootstrap 4 ในการทำ Template และในสุดท้ายนี้หากใครมีปัญหาการติดตั้ง สามารถแสดงความเห็นไว้ด้านล่างนี้นะครับ

Read More »