Tag: MySQLi

ใช้ Datatables กับ Codeigniter แบบ Server-Side (Ajax)

datatables-with-codeigniter-08

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน เมื่อคราวที่แล้ว ผมได้มีการลงบทความ การใช้งาน Datatables แบบบ้านๆ โดยใช้ PHP ธรรมดาในการ ทำงาน ซึ่งทางผมเองคาดว่าผู้อ่าน จะได้รับประโยนช์จากบทความ ไม่มากก็น้อยครับ ดังนั้นในบทความนี้ ผมก็เลยมาสอนการใช้ Datatables กับ Codeigniter ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เริ่มจากตรงไหนบ้าง ซึ่งบทความนี้เหมาะกับคนที่เคยเขียน Codeigniter และเขียน javascript พอได้ ครับ

Read More »

การติดตั้งใช้งาน Datatables กับการดึงข้อมูลแบบ AJAX Server-side [PHP+MySQL]

DataTables เป็นส่วนเสริมของ jQuery (Javascript library) ซึ่ง Datatables เป็นเครื่องมือที่มีความหยืดหยุ่นในการใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบ โดย DataTables จะนำข้อมูลออกมาแสดงในรูปแบบของตาราง มีการเรียงลำดับตามคอลัมน์ มีการค้นหา และที่สำคัญสุดมีการจัดการในเรื่องของการแบ่งหน้าของตารางอีกด้วย และดึงข้อมูลแบบ AJAX โดยดึงข้อมูลที่ใช้จริงมาแสดง เช่น ดึงข้อมูลที่หน้า 5 จำนวน 10 แถว เป็นต้น โดยเพียงการเขียนโค๊ดเพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเอง สำหรับ source code DataTables Plugin สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ครับ

Read More »

PHP MySQL Pagination แบ่งหน้าการแสดงผลด้วย PHP Mysqli กรณีที่มีจำนวนแถวข้อมูลมาก

ในการทำเว็บไซต์หากคุณมีจำนวนข้อมูล(แถว) มากๆ จนเลื่อนลงไม่รู้จะจบเมื่อไหร หรือ ข้อมูลมากจนทำให้หน้าเว็บคุณยาวขึ้น ผมเสนอแนะวิธีการใช้งาน Pagination หรือการแบ่งหน้า เช่นกรณีมีข้อมูล 100 แถว ให้แบ่งหน้าเหลือเพียง 10 แถวต่อ 1 หน้า ทำให้เว็บคุณไม่ยาว และง่ายในการใช้งานอีกด้วย ซึ่งในบทความนี้ ผมจะแนะนำการเขียนโปรแกรม การแบ่งหน้าแบบง่ายและนำไปใช้งานได้จริงด้วย PHP และ MySQLi

Read More »