Tag: upload image

การอัพโหลดรูปภาพและ resize แบบ AJAX โดยใช้ PHP และ jQuery

ปัจจุบันการอัพโหลดไฟล์รูปภาพและ resize ขนาดรูปภาพ มี code ดาวน์โหลดให้เลือกใช้งานมากมายแต่บทความในบทความนี้ผมแนะนำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพแบบ AJAX โดยใช้ PHP และ ใช้ jQuery เป็นเครื่องมือในการอัพโหลดรูปภาพซึ่งการอัพโหลดรูปภาพแบบ AJAX นั้นมีจุดเด่นคือไม่ต้อง Refresh หน้าเว็บเพจจึงทำให้การอัพโหลดมีความรวดเร็วและใช้ Data Transfer น้อยลง โดยผมจะใช้เทคนิค HTML5 File API ในการตรวจสอบขนาดไฟล์และประเภทของไฟล์ก่อนที่จะอัพโหลดจากนั้นผมจะสร้างไฟล์รูปภาพ 2 ไฟล์ คือไฟล์รูปภาพ Original และ รูปภาพแบบปรับขนาดแล้ว สำหรับบทความนี้เน้นการใช้งานพื้นฐานและง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ

Read More »