Home » jquery

แจกเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) สำหรับพัฒนา

แสดงรายการสินค้า

เว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce)เป็นระบบเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงทำให้ปัจจุบันมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมากมาย ดังนั้นผมจึงเขียนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนศึกษาการทำงานและนำไปเป็นตัวอย่างได้ซึ่งระบบเว็บอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) ผมได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา(เขียน) ขึ้นและใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บจัดการข้อมูลและใช้เครื่องมือ(Tool) css คือ bootstrap ในการสร้างหน้าจอสำหรับหน้าเว็บและหลังเว็บ(frontend/backend) และสิ่งสำคัญสำหรับในยุคปัจจุบันคือ SEO ผมได้พัฒนาเว็บไซต์โดยให้ URL เป็นมิตร(อ่านง่าย) เพื่อ SEO โดยหากคุณดาวน์โหลดนำไปใช้งานหรือทดลองต้องเปิด mod_rewrite ที่ Apache ก่อนครับ

Read More »

การใช้งาน jQuery Form Validator (ตรวจสอบค่าในฟอร์ม ก่อนบันทึก)

jQuery form validator

jQuery Form Validator เป็นปลั๊กอิน jQuery ที่สร้างการตรวจสอบฟอร์มโดยวิธีการง่ายๆ ในการตรวจสอบผู้ใช้กรอกค่าข้อมูล โดย jQuery Form Validator ใช้งานผ่านโค็ด html โดยไม่ต้องเขียนโค็ดคำสั่งจาก javascript และการใช้ html ในการตรวจสอบสามารถทำให้หน้าเว็บเพจของคุณเร็วขึ้นอีกเท่าตัว โดยคุณสามารถเรียกใช้โมดูลที่คุณต้องการได้อย่างอิสระ เช่นต้องการ ให้กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น และ มีความยาว 3 ตัวอักษร เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้ผมใช้ ฺBootstrap css framework ในการสร้างฟอร์ม

Read More »

PHP Workshop ตรวจสอบอีเมล์ซ้ำแบบ Ajax

php-workshop-available-email-or-username-ajax

บ่อยครั้งที่มีการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ต่างๆ คุณจะได้รับการแจ้งเสมอๆ ตอนที่คุณกรอกข้อมูล Username หรือ Email ที่ไปซ้ำกับคนอื่นที่มีอยู่แล้ว จึงทำให้เว็บไซต์ต่างๆมีการตรวจสอบข้อมูล Username หรือ Email ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล Username หรือ Email ไม่มีทางที่ซ้ำกันได้อย่างแน่นอน แล้วส่วนวิธีการตรวจสอบนั้นบางเว็บไซต์ใช้วิธีการผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดใน Form แล้วกดปุ่ม Submit Form ถึงจะได้ตรวจสอบว่า Username หรือ Email ซ้ำกันหรือไม่ และในขณะที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์เลือกใช้วิธีการตรวจสอบ Username หรือ Email ตอนผู้ใช้กรอก Username หรือ Email แล้ว Focus…

Read More »

กำหนดรายการ Listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขในการเลือก Listbox ที่ 1 ด้วย Ajax กับ jQuery

การกำหนดรายการ Listbox ที่ 2 โดยเงื้อนไขจากการเลือก Listbox ที่ 1 หรือ Dropdown สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่น การทำ Listbox (Dropdown) จังหวัด – อำเภอ โดยเมื่อมีการเลือก Listbox (Dropdown) จังหวัด แล้ว Listbox (Dropdown) อำเภอ จะแสดงรายการอำเภอเฉพาะจังหวัดที่เลือกเท่านั้น โดยบทความนี้จะใช้ PHP, Javascript (jQuery) โดยใช้เทคโนโลยีของ Ajax เป็นตัวอย่าง และใช้ฐานข้อมูล MySQL

Read More »

สร้าง Message boxes ด้วย jquery toastmessage plugin

jquery-toastmessage-plugin คือปลักอินของ jquery ที่ผู้สร้างทำขึ้นมาเพื่อใช้งานในการแสดงข้อความที่สวยงาม การใช้งานง่ายๆ โดยคุณสามารถโหลดปลักอินได้ที่เว็บไซต์ http://akquinet.github.io/jquery-toastmessage-plugin/ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ปลักอินมาแล้วให้นำมาไว้ที่โปรเจ็คหรือเว็บไซต์ของคุณโดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดจำเป็นต้องใชคือไฟล์

Read More »