การอัพโหลดรูปภาพและ resize แบบ AJAX โดยใช้ PHP และ jQuery

ปัจจุบันการอัพโหลดไฟล์รูปภาพและ resize ขนาดรูปภาพ มี code ดาวน์โหลดให้เลือกใช้งานมากมายแต่บทความในบทความนี้ผมแนะนำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพแบบ AJAX โดยใช้ PHP และ ใช้ jQuery เป็นเครื่องมือในการอัพโหลดรูปภาพซึ่งการอัพโหลดรูปภาพแบบ AJAX นั้นมีจุดเด่นคือไม่ต้อง Refresh หน้าเว็บเพจจึงทำให้การอัพโหลดมีความรวดเร็วและใช้ Data Transfer น้อยลง โดยผมจะใช้เทคนิค HTML5 File API ในการตรวจสอบขนาดไฟล์และประเภทของไฟล์ก่อนที่จะอัพโหลดจากนั้นผมจะสร้างไฟล์รูปภาพ 2 ไฟล์ คือไฟล์รูปภาพ Original และ รูปภาพแบบปรับขนาดแล้ว สำหรับบทความนี้เน้นการใช้งานพื้นฐานและง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ Continue reading “การอัพโหลดรูปภาพและ resize แบบ AJAX โดยใช้ PHP และ jQuery” »

การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer (โดยส่งผ่านอีเมล์ Gmail SMTP)

PHPMailer เป็น Class ที่ถูกพัฒนาขึ้นในการส่งอีเมล์ เพื่อความสะดวกสบายในการเรียกใช้งานซึ่งโดยปกติทาง PHP มีฟังก์ชั่นการส่งอีเมล์คือ mail() แต่ติดปัญหาคือเมล์ที่ส่งไปนั้นไม่ได้รับเนื่องจากอีเมล์ฉบับนั้นอยู่ใน Junkmail จึงทำให้รับความลำบากในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การใช้งาน PHPMailer จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและ อีกทั้ง PHPMailer สามารถใช้งานได้ง่ายหากให้ gmail.com ในการส่งอีเมล์ โดยตัวอย่างบทความใช้ gmail SMTP Continue reading “การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer (โดยส่งผ่านอีเมล์ Gmail SMTP)” »

แจกเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) สำหรับพัฒนา

เว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce)เป็นระบบเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงทำให้ปัจจุบันมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมากมาย ดังนั้นผมจึงเขียนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนศึกษาการทำงานและนำไปเป็นตัวอย่างได้ซึ่งระบบเว็บอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) ผมได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา(เขียน) ขึ้นและใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บจัดการข้อมูลและใช้เครื่องมือ(Tool) css คือ bootstrap ในการสร้างหน้าจอสำหรับหน้าเว็บและหลังเว็บ(frontend/backend) และสิ่งสำคัญสำหรับในยุคปัจจุบันคือ SEO ผมได้พัฒนาเว็บไซต์โดยให้ URL เป็นมิตร(อ่านง่าย) เพื่อ SEO โดยหากคุณดาวน์โหลดนำไปใช้งานหรือทดลองต้องเปิด mod_rewrite ที่ Apache ก่อนครับ Continue reading “แจกเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) สำหรับพัฒนา” »

PHP Workshop ระบบกระทู้ ถาม ตอบ (Webboard)

ในปัจจุบันระบบ Webboard หรือกระทู้ถามตอบเป็นที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบที่โต้ตอบระหว่างผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบคำถาม ทำให้ผู้ตั้งคำถามและผู้เข้ามาอ่านใน Webboard ได้รับประโยชน์ ซึ่งในบทความนี้ผมทำเป็นระบบ Webboard อย่างง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านทุกคน ได้เข้าใจการทำงานและนำไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับระบบของคุณ Continue reading “PHP Workshop ระบบกระทู้ ถาม ตอบ (Webboard)” »

PHP Workshop ตรวจสอบอีเมล์ซ้ำแบบ Ajax

บ่อยครั้งที่มีการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ต่างๆ คุณจะได้รับการแจ้งเสมอๆ ตอนที่คุณกรอกข้อมูล Username หรือ Email ที่ไปซ้ำกับคนอื่นที่มีอยู่แล้ว จึงทำให้เว็บไซต์ต่างๆมีการตรวจสอบข้อมูล Username หรือ Email ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล Username หรือ Email ไม่มีทางที่ซ้ำกันได้อย่างแน่นอน แล้วส่วนวิธีการตรวจสอบนั้นบางเว็บไซต์ใช้วิธีการผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดใน Form แล้วกดปุ่ม Submit Form ถึงจะได้ตรวจสอบว่า Username หรือ Email ซ้ำกันหรือไม่ และในขณะที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์เลือกใช้วิธีการตรวจสอบ Username หรือ Email ตอนผู้ใช้กรอก Username หรือ Email แล้ว Focus ไปที่อื่น โดยส่วนตัวของผมแล้วต้องการใช้วิธีที่ให้ผู้ใช้งานรู้ได้ทันทีหลังจากกรอก Username หรือ Email เสร็จ มากกว่าตอนที่กรอกรายละเอียดใน Form ทั้งหมดแล้วกด Submit Form ซึ่งเป็นวิธีที่เปลืองพลังงาน Server Continue reading “PHP Workshop ตรวจสอบอีเมล์ซ้ำแบบ Ajax” »

กำหนดรายการ Listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขในการเลือก Listbox ที่ 1 ด้วย Ajax กับ jQuery

การกำหนดรายการ Listbox ที่ 2 โดยเงื้อนไขจากการเลือก Listbox ที่ 1 หรือ Dropdown สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายเช่น การทำ Listbox (Dropdown) จังหวัด – อำเภอ โดยเมื่อมีการเลือก Listbox (Dropdown) จังหวัด แล้ว Listbox (Dropdown) อำเภอ จะแสดงรายการอำเภอเฉพาะจังหวัดที่เลือกเท่านั้น โดยบทความนี้จะใช้ PHP, Javascript (jQuery) โดยใช้เทคโนโลยีของ Ajax เป็นตัวอย่าง และใช้ฐานข้อมูล MySQL Continue reading “กำหนดรายการ Listbox ที่ 2 จากเงื่อนไขในการเลือก Listbox ที่ 1 ด้วย Ajax กับ jQuery” »

PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 4

ต่อจากบทความที่แล้ว?PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 3 บทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมจัดการผู้ใช้งานโดยมีระบบ แสดง เพิ่ม ลบ ข้อมูลสมาชิก มาเริ่มกันเลยครับ Continue reading “PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 4” »

PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 3

ต่อจากบทความที่ บทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมต่อจาก การเข้าสู่ระบบ บทความนี้จะเขียนในส่วนของจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยจะเขียนเป็น Code และอธิบายให้กับผู้อ่านให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานแต่ละไฟล์ Continue reading “PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 3” »

การสร้าง Project ใหม่ในโปรแกรม NetBeans IDE PHP

การใช้งานโปรแกรม Netbeans IDE เบื้องต้น โดยผมจะแนะนำการสร้าง Project โดยจำลองเครื่องของตัวเองเป็น Server ในบทความนี้ใช้ XMAPP เวอร์ชั่น 1.8 ในการ Run Apache,PHP,MySQL ซึ่งบางคนอาจจะใช้ Appserv, WAMP ก็ได้ Continue reading “การสร้าง Project ใหม่ในโปรแกรม NetBeans IDE PHP” »

ติดตั้ง PHP บน Web server IIS (Windows Server 2008)

การติดตั้ง PHP บน IIS สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่าย เนื่องจากว่ามีโปรแกรมของ Microsoft ที่สนับสนุนการทำงานของ PHP (Microsoft ได้ให้ความสำคัญกับภาษา PHP) ดังนั้นทำให้การติดตั้ง PHP สามารถทำได้ง่ายไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วและในตัวอย่างบทความนี้เป็นการติดตั้ง PHP 5.3 และ IIS 7 และติดตั้งบน OS Windows Server 2008 (บทความนี้สามารถใช้เป็นบทความสำหรับ Windows vista, Windows 7 ได้) Continue reading “ติดตั้ง PHP บน Web server IIS (Windows Server 2008)” »