Tag: php5

เขียน PHP ด้วยการค้นหาข้อมูล MySQL โดยใช้เทคนิค Ajax

บทความนี้แนะนำเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล MySQL แล้วดึงข้อมูลออกมาโชว์ไม่ต้อง Refresh โดยใช้เทคนิค AJAX ในการทำงาน โดยตัวอย่าง source code เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆ สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

Read More »

การอัพโหลดรูปภาพและ resize แบบ AJAX โดยใช้ PHP และ jQuery

ปัจจุบันการอัพโหลดไฟล์รูปภาพและ resize ขนาดรูปภาพ มี code ดาวน์โหลดให้เลือกใช้งานมากมายแต่บทความในบทความนี้ผมแนะนำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพแบบ AJAX โดยใช้ PHP และ ใช้ jQuery เป็นเครื่องมือในการอัพโหลดรูปภาพซึ่งการอัพโหลดรูปภาพแบบ AJAX นั้นมีจุดเด่นคือไม่ต้อง Refresh หน้าเว็บเพจจึงทำให้การอัพโหลดมีความรวดเร็วและใช้ Data Transfer น้อยลง โดยผมจะใช้เทคนิค HTML5 File API ในการตรวจสอบขนาดไฟล์และประเภทของไฟล์ก่อนที่จะอัพโหลดจากนั้นผมจะสร้างไฟล์รูปภาพ 2 ไฟล์ คือไฟล์รูปภาพ Original และ รูปภาพแบบปรับขนาดแล้ว สำหรับบทความนี้เน้นการใช้งานพื้นฐานและง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ

Read More »

การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer (โดยส่งผ่านอีเมล์ Gmail SMTP)

PHPMailer

PHPMailer เป็น Class ที่ถูกพัฒนาขึ้นในการส่งอีเมล์ เพื่อความสะดวกสบายในการเรียกใช้งานซึ่งโดยปกติทาง PHP มีฟังก์ชั่นการส่งอีเมล์คือ mail() แต่ติดปัญหาคือเมล์ที่ส่งไปนั้นไม่ได้รับเนื่องจากอีเมล์ฉบับนั้นอยู่ใน Junkmail จึงทำให้รับความลำบากในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การใช้งาน PHPMailer จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและ อีกทั้ง PHPMailer สามารถใช้งานได้ง่ายหากให้ gmail.com ในการส่งอีเมล์ โดยตัวอย่างบทความใช้ gmail SMTP

Read More »

แจกเว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) สำหรับพัฒนา

แสดงรายการสินค้า

เว็บไซต์ระบบอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce)เป็นระบบเว็บไซต์ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจึงทำให้ปัจจุบันมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมากมาย ดังนั้นผมจึงเขียนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนศึกษาการทำงานและนำไปเป็นตัวอย่างได้ซึ่งระบบเว็บอีคอมเมิร์ซ(E-Commerce) ผมได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา(เขียน) ขึ้นและใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บจัดการข้อมูลและใช้เครื่องมือ(Tool) css คือ bootstrap ในการสร้างหน้าจอสำหรับหน้าเว็บและหลังเว็บ(frontend/backend) และสิ่งสำคัญสำหรับในยุคปัจจุบันคือ SEO ผมได้พัฒนาเว็บไซต์โดยให้ URL เป็นมิตร(อ่านง่าย) เพื่อ SEO โดยหากคุณดาวน์โหลดนำไปใช้งานหรือทดลองต้องเปิด mod_rewrite ที่ Apache ก่อนครับ

Read More »

PHP Workshop ระบบกระทู้ ถาม ตอบ (Webboard)

ในปัจจุบันระบบ Webboard หรือกระทู้ถามตอบเป็นที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบที่โต้ตอบระหว่างผู้ตั้งคำถามและผู้ตอบคำถาม ทำให้ผู้ตั้งคำถามและผู้เข้ามาอ่านใน Webboard ได้รับประโยชน์ ซึ่งในบทความนี้ผมทำเป็นระบบ Webboard อย่างง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านทุกคน ได้เข้าใจการทำงานและนำไปประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับระบบของคุณ

Read More »

PHP Workshop ตรวจสอบอีเมล์ซ้ำแบบ Ajax

php-workshop-available-email-or-username-ajax

บ่อยครั้งที่มีการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ต่างๆ คุณจะได้รับการแจ้งเสมอๆ ตอนที่คุณกรอกข้อมูล Username หรือ Email ที่ไปซ้ำกับคนอื่นที่มีอยู่แล้ว จึงทำให้เว็บไซต์ต่างๆมีการตรวจสอบข้อมูล Username หรือ Email ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลลงไป ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล Username หรือ Email ไม่มีทางที่ซ้ำกันได้อย่างแน่นอน แล้วส่วนวิธีการตรวจสอบนั้นบางเว็บไซต์ใช้วิธีการผู้ใช้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดใน Form แล้วกดปุ่ม Submit Form ถึงจะได้ตรวจสอบว่า Username หรือ Email ซ้ำกันหรือไม่ และในขณะที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์เลือกใช้วิธีการตรวจสอบ Username หรือ Email ตอนผู้ใช้กรอก Username หรือ Email แล้ว Focus…

Read More »

PHP Workshop ระบบตะกร้าสั่งซื้อสินค้า (Shopping Cart)

ตัวอย่างระบบตะกร้าสินค้า

PHP Workshop ระบบตะกร้าสั่งซื้อสินค้า เป็นตัวอย่าง Code โดยใช้ความฟังก์ชั่น PHP Array และ ฟังก์ชั่น Session ในการทำงานของระบบตะกร้าโดยดึงข้อมูลสินค้าจาก MySQL (ฐานข้อมูล) มาแสดง ส่วนหลักการทำงานของ Code นั้นเป็นหลักการทำงานแบบง่ายๆ ผู้อ่านและผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจในบทความนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีรูปภาพพร้อมคำบรรยายประกอบใต้ภาพ

Read More »

PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 4

ต่อจากบทความที่แล้ว?PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 3 บทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมจัดการผู้ใช้งานโดยมีระบบ แสดง เพิ่ม ลบ ข้อมูลสมาชิก มาเริ่มกันเลยครับ

Read More »

PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 2

ในตอนที่ 1 นั้นเป็นการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในระบบสมาชิก และในบทความนี้(ตอนที่2)เป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้ Netbeans IDE โดยเริ่มจากการสร้างโปรเจ็คและเขียนไปทีละส่วนงาน เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย ในบทความนี้จะเขียนอธิบายเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ เริ่มจากการสร้างหน้าจอและการเขียนโค๊ด และท้ายบทความจะเขียนขั้นตอนการทำงาน

Read More »

PHP Workshop ระบบสมาชิก แบบละเอียด ตอนที่ 1

บทความนี้สอนการสร้างระบบสมาชิกด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL เป็นระบบง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนผู้อ่านทุกคนสามารถนำไปประยุกช์การใช้งานในด้านอื่นๆได้ ผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มเขียนโปรแกรม PHP สามารถเข้าใจระบบและ Source Code รวมทั้งบทความนี้จะแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ phpMyadmin (เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนบราวเซอร์)

Read More »